Veršovaný svět

Labyrint světa a ráj srdce

Číst knihu z roku 1631?
Má panenko nevzhledná!
Labyrint světa a ráj srdce napsal učitel, kazatel a myslitel,
který za sebou zanechal spoustu cenných děl.

Řadu let se musel skrývat v exilu,
protože odmítl vstoupit do přísně katolického „oddílu“.
J. A. Komenský – zapřísáhlý protestant,
vytvořil labyrint světa – vzácný knižní diamant.

Tématem knihy je hledání smyslu života,

proč smrt je jediná jistota,
jaký je smysl práce a lidského snažení
a proč jsme vůbec na svět zrození.

Autor jako poutník putuje smyšleným světem,

doprovázený Mámením a Všezvědem Všudybudem.
Všezvěd představuje lidskou zvědavost,
Mámení obrazí klamy a nepravost.

Tito průvodci mu nasadí brýle mámení a uzdu všetečnosti,
aby se nechal vést světem ve vší poslušnosti,
udělal si o něm zkreslenou představu
a uvěřil, že svět nepotřebuje nápravu.

Brýle mámení mu ovšem nepřiléhají.
To před průvodci zdárně tají
a kouká na reálný svět.

Starost pohledět!

Průvodci ho provází ulicemi,
aby viděl různé společenské stavy.
A mohl si vybrat, který jeho tělu a duši nevadí,
a do kterého se sám svobodně zařadí.

Prvně poutník vidí, jak lidi kosí šípy smrti,

před kterými nikdo neuletí.
Lidé se lopotí, honí, pracují
a na létající šípy nedbají.

S průvodci pak prochází stavem vztahů a manželství,

kde vídá podvody, hádky a jiné neřesti.
Pak přichází mezi řemeslníky,
kde vídá až moc intrik, lží a politiky.

Navštíví stavy učených – lékaře, filozofy, právníky

a další učené akademiky.
Tam zří opravdu nechutné praktiky.

Lékaře, co svými léky přispívají ke smrti,
právníky, co nespravedlnost nijak nermoutí.

Dál pokračuje mezi nábožníky,

kde se setkává s mořem polemiky
– zkreslená tvrzení, manipulace, nadřazenost –
každý vyvyšuje svoji osvícenost.

Následně narazí na stav vrchností a vládců,

tam poznává pýchu, lakomství a mysl zrádců.
Navštíví vojáky a rytíře,
kde pozná, co člověk dokáže být za zvíře,
krutost lidské povahy a duše,
často skrytou v beránčím rouše.

Nakonec potkává roznašeče zpráv,

kteří lží ovlivňují celý dav.
Shledává marnost a bídu
v každém konání a povolání tamního lidu.

V další části knihy dochází na Hrad Štěstěny,

kam každý člověk chce být hlava nehlava vpuštěný,
neb se mu tam dostává bohaté odměny.
Davy se k hradu hrnou a chtějí do něj vstoupit,
netušíc, že za zlaťáky se nedá štěstí koupit.

Boháči, slavní a šťastlivci, kteří v něm ustanuli,
pýchou, slávou a rozkoší se dmuli.
Každý si své zlato střežil a krádeže se bál,
každičkou minci počítal.

Obžerství, opilství, všeho hojnosti,
takto se tam lidé pokoušeli o štěstí.

V ničem, co poutník zřel, neshledává valný smysl
a stále nenalézá pokojnou mysl.

Je tak předveden ke královně světa – Moudrosti,

doufajíc, že ta mu ukáže klíč k radosti.
Nalézá, že i Moudrost je zdánlivá
a ne vždy spravedlivá a pravdivá.

Pak vstupuje do děje Šalamoun, moudrý král,
který mu za pravdu dal:
„Marnost nad marnostmi a všecko marnost“, zvolal.

Poutník chce utéci z tohoto světa marnosti

a prosí Boha, aby se mu dostalo milosti.
Poté nachází řešení této situace,
v obrácení se do vlastního srdce.

Nalézá v něm Boha živého,
jenž tiše mluví na něho:

„Navrať se, odkud jsi vyšel, do domu srdce svého,
zavři za sebou dveře a hleď si mne jediného.“

Jen ve vztahu s Bohem nalézá odpověď
a přestává bloudit v labyrintu jménem svět.
Otevírá srdce Ježíši Kristu
a nechává psát nejlepšího scénáristu.

Každý z nás prochází svým labyrintem světa,
bloudí v slepých uličkách, kde marnost vzkvétá.
Chytá se do různých pastí a lákadel,
pohlíží do křivých zrcadel.
Získává bohatství, nachází poklady,
na lásce a přátelství staví základy.
Nad krásou světa dech se mu tají,
přesto skutečné štěstí čeká v ráji.

Labyrint světa a ráj srdce – nadčasová kniha,

ve které jedna pravda druhou stíhá,
vystihuje krásně svět a jeho celou podstatu,
jak člověk obléká se do šatů…

…ukazuje na marnost naší snahy.
Člověk – byť ošacen – je bez Lásky nahý…

Číst staročeštinu teď dvakrát neletí,
proto doporučuji poslechnout si audiopřeklad, verzi pro 21. století.

Martina Majorošová
Latest posts by Martina Majorošová (see all)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *